Briketare

Pravljenje briketa od organskog otpada : Upoznavanje sa organskim materjalima i tehnologijom briketiranja.

Briketi od različitih organskih materjala

BRIKETI OD STRUGOTINE, KUKURUZOVINE, SLAME I DUVANSKOG OTPADA

BRiketara jednostruka

CILINDAR

ISPOD SILOSA DETALJ

JEDNOSTRUKA BRIKETARA I BRIKETI

ISPOD SILOSA

briketara dvostruka

CILINDAR

HIDRO BLOK

CILINDAR I SONDE

KOŠ

RAZVODNI ORMAN

R.O. SINOPTIK

ELEMNTI R.O. 

BRIKET

hidraulična tandem presa za proizvodnju briketa htp-200

Mašina za proizvodnju briketa i elektromehanički uređaji sa hidrauličnim agregatom koji za sirovinu koristi celulozni otpad sa stepenom vlage 16-18%. Ne mora se naglašavati koliko je korištenje bio-sirovine iz otpada isplativo, a takođe i ekološki gledano pozitivno. Kao sirovina može se koristiti : krupna i sitna piljevina od drveta, usitnjeni sivi bio-otpad (kukuruzovina, sojina slama, samlevene grančice iz voćnjaka, papir). Hidraulična tandem presa je tehnološki naprednija mašina od predhodne verzije i koristi se za komercijalnu proizvodnju briketa. Za rad ove mašine potreban je trofazni priključak na električnu mrežu. Instalirana snaga mašine je (10-15 KW). Uređaj je plod višegodišnjeg ispitivanja rada u eksploataciji i predviđanje za neprekidan rad. Mašina se sastoji od varene konstrukcije, hidrauličnog cilindra, hidro bloka sa elektromagnetnim ventilima, koša za materijal, dvostrukog sistema za doziranje i upravljačkog razvodnog ormana. Varena konstrukcija je od gvozdenih profila i obezbeđuje krutost mašine u transportu i radu. Hidraulički cilindar obezbeđuje silu pritiska za sabijanje bio-mase u oba smera rada (nema praznog hoda), a potreban protok hidrauličkog ulja obezbeđuje hidraulična pumpa koju pogoni trofazni motor. Koš pakerice je zapremine 800l. Sistem za doziranje je prinudni i koristi dva puna dozatora na kojima se vremenski podešava doziranje (u koracima od 0,1 sekunde). Podešavanje doziranja je potrebno zbog različitih karakteristika bio-mase koja se koristi za briketiranje.

Spoljašnji izgled Hidraulične tandem prese htp-200